szechenyi_2020_logo

 

Kedvezményezett neve: MIL-EXIM Kereskedelmi Kft.

Projekt címe: Speciális haditechnikai intermodális logisztikai és felújító központ kiépítése Balatonfűzfőn

Szerződött támogatás összege: 951 518 800 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 40%

Projekt tartalmának bemutatása:

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SPECIÁLIS HADITECHNIKAI INTERMODÁLIS LOGISZTIKAI ÉS FELÚJÍTÓ KÖZPONT LÉTREHOZÁSA BALATONFŰZFŐN EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL

A MIL-EXIM Kft. „Speciális haditechnikai intermodális logisztikai és felújító központ kiépítése Balatonfűzfőn” című, GOP-3.2.1-11-2013-0018 azonosító számú pályázata 951,51 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén belül.

A 2378,79 millió forint összköltségvetésű projekt keretén belül a vállalkozás balatonfűzfői telephelyén egy hadiipari tevékenységre alkalmas intermodális logisztikai központ kiépítése valósul meg.

A balatonfűzfői volt Nitrokémia lőpor és lőszergyár volt Magyarország egyik alap gyára. A rendszerváltással és a Magyar Honvédség képességeinek és igényeinek minimalizálásával a gyár is a felszámolás útjára, és bezárásra került. A pályázó vásárolta meg korábban a gyárat, ahol többek között az eredeti tevékenységet kívánja újra indítani ebben a nagy múltú üzemben.

A fejlesztéssel érintett területen rendelkezésre álló infrastruktúra adja a projekt technikai bázisát. A projekt keretében kiépítésre kerül mindazon alapinfrastruktúra, ami a központ működéséhez és a gyártáshoz szükséges, továbbá a projekt keretén belül fogják beszerezni a szükséges technológia nagy részét – illetve a technológiai know-how-t is.

A beruházás elemei:

1. A beruházás keretén belül a korábban ismertetett ipari telepen 10.000 m2-es fedett gyártó és raktározási célú kapacitást kívánnak kialakítani, a területen már meglévő épületek átalakításával.

2. Beszerzésre kerülnek speciális, haditechnikai eszközök gyártására és átalakítására szolgáló gépsorok.

3. A projekt keretében a rendelkezésre álló utakat és közműveket is fejleszteni kívánják. Egyrészt tűzivíz rendszer kiépítésével, illetve a belső utakkal kapcsolatban a területen belül új alapréteget és aszfaltréteget szükséges kiépíteni, amely alkalmas a 30-40 tonna közötti anyagmozgatások elviselésére, és ehhez az utak teljes átépítése szükséges.

4. A projekt keretén belül beszerzésre kerül a szükséges know-how is, amely Izraelből származik. Ez egy gyártási folyamat, amely a felújítandó és újrahasznosítható eszközök biztonságos kezelésére vonatkozik.

5. Végül megtörténik az őrző-védő elektronikai rendszer kialakítása is – a tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok alapján.

A projekt kapcsán jelentős munkahelyteremtés valósul meg – több ütemben legalább 50 új munkahelyet, de később ennek akár a többszörösét tervezik létesíteni.

A céljaik eléréséhez, 60% saját erő biztosításával, 40%-os mértékű 951,51 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információ kérhető:
Telefon: +36 (1) 384-2375
E-mail: info@milexim.hu

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2015.11.30.

Projekt azonosító száma: GOP-3.2.1-11-2013-0018

 

Az érdeklődők tájékoztatására az alábbi sajtónyilatkozatot tesszük:

 

A MIL-EXIM Kft. sajtóközleménye

Az utóbbi napokban a sajtóban tévesen, és szakmailag hiteltelenül megjelent állítások alkalmasak arra, hogy a MIL-EXIM Kft. hadiipari gyártási tevékenysége kapcsán a nem hozzáértő közvéleményt a cég beruházása ellen hangolják.
Ezért a MIL-EXIM Kft. az alábbi nyilatkozattal kívánja tételesen cáfolni a sajtóban megjelent állításokat és tájékoztatni a nyilvánosságot.

A Balatonfűzfői hadiipari beruházás nem hatalmas, nemzetközi mértékkel mérve igen csekély volument jelent.
A sajtóban megjelentekkel ellentétben nem új beruházásról van szó, hanem egy, a fennállása alatt csupán az utóbbi 4 évben nem működött, 1923 óta a területen, a Magyar Állam által kiépített és a üzemelő létesítmény újraindítását jelenti. Az üzem nóvumára való hivatkozás legalábbis is kérdéses az ellenzők részéről.
A beruházás nagyobb része tárolási tevékenység, mely nem veszélyes anyagra vonatkozik és csak kis része a gyártás.
Az újraindítás egy 50-100 fős üzemet jelent, míg az állami időszakban 4000 alkalmazott dolgozott a gyárban, kiszolgálva az akkori volument. Ez is érzékelteti a kapacitás közti különbséget.
A területen jelenleg is működik hadiipari gyártás, feketelőpor gyártással egyetemben. Igaz, ezeket nem magyar vállalkozások, hanem külföldiek, olasz és svájci tulajdonosok jegyzik, melyek működése ellen senkinek nincs kifogása és a sajtóban sem szerepelnek!
A beruházás minden szükséges, a hadiipari gyártáshoz szükséges szakhatósági állásfoglalást beszerzett.

A nemzetközi és a magyar viszonyok közt sem óriásberuházásnak számító gyártási kapacitás működése tehát semmilyen érezhető változást, veszélyt nem okoz a jelenleg a területen üzemelő hadiipari jellegű üzemekhez képest.

Természetesen a MIL-EXIM Kft. tisztában van azzal, hogy a jelenlegi piaci helyzetben az üzem elindulása külföldi piaci érdekeket sért, hiszen a gyártási kapacitás képes kiszolgálni a Magyar Honvédség és a fegyveres testületek eleddig import forrásokból beszerzett lőszer igényét.

Valljuk azonban, hogy éppen az elmúlt időszakban történt, a közel és távolkülföldön történt háborús szituációkkal indukált változások indokolják, hogy Magyarországon magyar tulajdonban álló lőszergyártó kapacitás jöjjön létre, megszüntetve az ország egyik nemzetbiztonságilag és katonapolitikailag érzékeny kitettségét.

Valljuk azt is, hogy az ország nemzetbiztonsági és katonai képességeit alapjaiban érintő beruházásokat nem nyilvános sajtópolémia útján kell vitatni, mert ez minden ellenérdekelt szereplő érdekét szolgálhatja, kivéve az országét.

 

Budapest, 2016. január 12.

 

dr. Gyimesi Erzsébet
ügyvezető igazgató